Đổi, trả sản phẩm - hoàn tiền

Chính sách đổi, trả sản phẩm - hoàn tiền tại danongshop.vn

I. Đổi hàng

1. Những trường hợp sau khách hàng được quyền đổi hàng

 • 1.1  Sản phẩm không đúng với miêu tả trên website danongshop.vn
 • 1.2  Sản phẩm bị hư hại do lỗi đóng gói, vận chuyển của danongshop hoặc đối tác của danongshop. Khách hàng cần cung cấp hình ảnh cho danongshop để chứng minh
 • 1.3  Có sự thỏa thuận trước khi đặt hàng với nhân viên danongshop.vn và được xác nhận qua email, chat, tin nhắn ...
 • 1.4  Được sự đồng ý của nhân viên danongshop.vn và được xác nhận qua email, chat, tin nhắn ...
 • 1.5 Giao sản phẩm nhầm lẫn do lỗi của danongshop hoặc đối tác của danongshop
 • 1.6 Khách hàng muốn đổi size, màu sắc, kiểu dáng, hoặc sản phẩm khác được sự đồng ý từ danongshop

2. Tình trạng của sản phẩm

 • 2.1 Sản phẩm được yêu cầu đổi phải còn nguyên vẹn và chưa được sử dụng, bóc tem, xé mác ... trừ trong trường hợp 1.2
 • 2.2 Sản phẩm được yêu cầu đổi cần được khách hàng đóng gói cẩn thận để giữ nguyên hộp, bao bì như khi khách hàng nhận sản phẩm.

3. Thời gian đổi sản phẩm

 • 3.1 Thời gian tối đã để khách hàng yêu cầu đổi hàng là 3 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được sản phẩm từ danongshop hoặc đối tác giao hàng của danongshop
 • 3.2 Thời gian danongshop giao hàng lại cho khách hàng kể từ khi danongshop nhận được sản phẩm của khách hàng : với HCM từ 1-3 ngày, ngoài HCM từ 3 -7 ngày

4. Chi phí đổi sản phẩm

 • 4.1 Lỗi thuộc về danongshop: danongshop sẽ chi trả mọi chi phí vận chuyển sản phẩm đổi cho khách hàng
 • 4.2 Lỗi thuộc về khách hàng: Khách hàng chi trả mọi chi phí đổi sản phẩm

5. Quy trình đổi sản phẩm

 • Bước 1: Nhận được sản phẩm khách hàng giữ nguyên hiện trạng sản phẩm và thông báo với danongshop
 • Bước 2: danongshop đồng ý nhận đổi sản phẩm khách hàng chuyển sản phẩm cần đổi tới địa chỉ được danongshop chỉ định
 • Bước 3: danongshop nhận sản phẩm và khách hàng chuyển chi phí phát sinh cho danongshop ( nếu có )
 • Bước 4: Khách nhận sản phẩm và danongshop thanh toán chi phí phát sinh cho khách hàng ( nếu có - trường hợp này khách hàng cần scan hay chụp hình phiếu gửi hàng, thể hiện rõ chi phí qua email : lienhe@danongshop.vn để danongshop có cơ sở )